ZwolleDoet!

 

Voor vrijwilligers. Voor mantelzorgers. Voor iedereen die hulp zoekt van een vrijwilliger. Voor verenigingen en organisaties die samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers. Voor professionals die formele en informele hulp willen afstemmen. Voor beleidsmakers. Voor bedrijven die vrijwilligers en mantelzorgers willen steunen, ook als werkgever. Voor iedere Zwollenaar. Voor jezelf, voor elkaar.

 

Makelaar, steunpunt en expertisecentrum

 

ZwolleDoet! is makelaar, steunpunt en expertisecentrum op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg. We ondersteunen vrijwillige en informele kracht. Door te bemiddelen in vraag en aanbod. Door individuele vrijwilligers en mantelzorgers te adviseren. Door het stimuleren van onderlinge hulp en het organiseren van collectieve aanpakken in groepen. Door expertise te delen in de stad en partijen te motiveren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van trainingen en campagnes.

Waarom we dat doen? Zodat inwoners en organisaties zelfredzamer en krachtiger worden, elkaar nog beter kunnen vinden, van elkaar kunnen leren en onbenutte kracht benut wordt. Zodat formele en informele hulp beter op elkaar afgestemd wordt en er erkenning is voor de unieke waarde van vrijwilligers en mantelzorgers. Om samen te werken aan een vrijwilligersvriendelijke en mantelzorgvriendelijke samenleving.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensenkennis

Kansen zien, talent benutten. De vraag achter de vraag vinden.

Oplossingsgerichtheid

Creatieve oplossingen zoeken vanuit onze bevlogenheid. 

Brede expertise

Kennis van doelgroepen, ziektebeelden, wetgeving, scholing en de sociale kaart.

Informele aanpak

Persoonlijk contact, warme overdracht. Voegen daad bij woord.

Netwerken

Lokaal, regionaal en landelijk. Bestand met ruim 1200 organisaties.

Digitale platforms

Vrijwilligersvacaturebank, SamenZwolle en sociale kaart.

Zo werken wij

 

Professioneel en realistisch. We hebben kennis van de doelgroep, ontwikkelingen in de samenleving, wetgeving en waar ons vak zich naartoe beweegt. We zijn innovatief en ondernemend. We pakken kansen en denken in mogelijkheden. Complexe vraagstukken brengen we terug tot ware eenvoud. Gewoon praktisch, helder en zonder grote woorden. Gelijkwaardigheid en humor staan daarbij voorop. Naast de individuele ondersteuning bekijken we of een collectieve aanpak mogelijk is. We delen onze kennis met de samenleving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Werken bij ZwolleDoet!

Maak het verschil en neem initiatief op wat jou raakt. Wij zoeken mensen die hun kennis en expertise willen delen om van Zwolle de meest vrijwilligersvriendelijke én mantelzorgvriendelijke stad te maken.

 

Voor jezelf, voor elkaar

ZwolleDoet! is makelaar, steunpunt en expertisecentrum op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg. Onze missie? Inwoners en  organisaties in hun kracht zetten. De unieke waarde van mantelzorgers en vrijwilligers laten zien. Bouwen aan een stad waarin onderlinge hulp wordt gestimuleerd, met mensen die het verschil willen maken.

               

          

 

Mensenkennis

Kansen zien, talent benutten. De vraag achter de vraag vinden.

Oplossingsgerichtheid

Creatieve oplossingen zoeken vanuit onze bevlogenheid. 

Brede expertise

Kennis van doelgroepen, ziektebeelden, wetgeving, scholing en de sociale kaart.

Informele aanpak

Persoonlijk contact, warme overdracht. Voegen daad bij woord.

Netwerken

Lokaal, regionaal en landelijk. Bestand met ruim 1200 organisaties.

Digitale platforms

Vrijwilligersvacaturebank, SamenZwolle en sociale kaart.